abonneren

Tien rechten om privacy consument te beschermen

Bedrijven en organisaties moeten risicoaansprakelijk worden voor het juist gebruiken en beschermen van gegevens van consumenten. Dat bepleit directeur van de Consumentenbond Felix Cohen bij de presentatie van de nieuwe privacy-campagne. Daarnaast moeten consumenten bij een laagdrempelig loket terecht kunnen met klachten over het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Aan de hand van tien basisrechten om de privacy van consumenten te beschermen gaat de bond de komende tijd nieuwe ontwikkelingen zoals het EDP en de OV-chipkaart toetsen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens ontvangt jaarlijks zo'n 7.000 klachten en vragen over privacy. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen het belangrijk vinden dat er zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgesprongen. Voor de Consumentenbond is dat aanleiding om privacy in 2009 tot een prioriteit te maken.

Van de tien privacy-rechten staat een aantal al in de wet, andere punten zijn een aanscherping of uitbreiding van geldende regels. De rechten zijn tweeledig: wat voor de consument een recht is, is voor bedrijven en overheden een plicht. De komende maanden gaat de bond aan de hand van de geformuleerde rechten onderzoeken hoe er bij actuele kwesties wordt omgesprongen met de privacy van de consument. Privacy-gevoelige issues, zoals het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), de OV-chipkaart en websites als Hyves en Facebook, zijn daarbij als eerste aan de beurt.

In het plan van de Consumentenbond staan de volgende rechten centraal: anonimiteit, zeggenschap, informatie, gericht gebruik, toestemming, risicoaansprakelijkheid, kwaliteit, geschilbeslechting, educatie en tot slot toezicht en handhaving.

‘Bedrijven en overheden vragen vaak veel meer gegevens dan nodig, je weet totaal niet wat er met die informatie gebeurt, disclaimers staan bol van volslagen onbegrijpelijke taal en bedrijven kunnen met jouw gegevens doen wat ze willen. Dat moet anders', aldus Consumentenbond-directeur Felix Cohen tijdens de aftrap van de privacy-campagne.

De bond pleit ervoor dat bedrijven alleen relevante en noodzakelijke gegevens vragen en dat die informatie niet gebruikt mag worden voor iets anders. Ook moeten mensen klachten over misbruik van persoonsgegevens kunnen voorleggen aan een laagdrempelige en onafhankelijke instantie, in plaats van een dure en ingewikkelde gang naar de rechter. Een ander punt is het recht op risicoaansprakelijkheid waardoor gedupeerde consumenten schade kunnen verhalen.


Meer informatie: www.consumentenbond.nl/campagne_wie_ben_ik

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Laatste reactie