abonneren

Prestatieverlies grootste ergernis antivirusproduct

Uit onderzoek van Panda Security Benelux tijdens de Infosecurity-beurs, blijkt dat prestatieverlies van de computer de grootste ergernis is die antivirussoftware met zich meebrengt. Maar liefst tachtig procent van de respondenten was deze mening toegedaan. Opvallend is dat de op één na grootste ergernis - de complexe installatie van antivirussoftware - door slechts zes procent van de ondervraagden werd genoemd. Overige ergernissen waren de complexiteit bij het beheren van computers van mobiele medewerkers die op afstand werken en een lange scanduur.

Zestig procent van de respondenten denkt zeker te weten dat hun antivirussoftware alle nep-virusscanners van hun computer afhoudt. Onlangs werd door Pandalabs aangetoond dat momenteel meer dan 30 miljoen computers geïnfecteerd zijn met nep-virusscanners. De nep-antivrusprogramma's zijn varianten van nieuwe types adware en worden verspreid via het internet.

Internetcriminelen winnen de strijd
Uit het onderzoek blijkt ook dat tweederde van de respondenten denkt dat ontwikkelaars van antivirussoftware uiteindelijk de strijd tegen cybercriminelen verliezen. Daarnaast is slechts een kleine meerderheid van de respondenten (55 procent) van mening dat zijn computer momenteel zo goed is beveiligd met antivirussoftware dat internetcriminelen geen schijn van kans maken.

Frank Mulder, Technisch Directeur van Panda Security Benelux schrijft dit lage percentage toe aan een gebrek aan vertrouwen: "Uit onderzoek en analyses van PandaLabs blijkt dat malware steeds specifieker op een groep gebruikers is gericht en daarbij traditionele scantechnieken van antivirussoftware omzeilt. Bezoekers van Infosecurity zijn zich hiervan bewust, in tegenstelling tot de gemiddelde consument. Om deze nieuwe soort ernstige dreigingen het hoofd te bieden, is een nieuwe vorm van bescherming nodig die tussen de reguliere updates door individuele computers en netwerken beveiligt en lang niet alle antivirusleveranciers bieden optimale bescherming tegen dit nieuwe type dreiging."

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: