abonneren

Overheid gaat tekort aan ICT-ers wegwerken

De overheid lijkt de periode van economische teruggang aan te grijpen om het tekort aan ICT'ers weg te werken. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van de nieuwe ICT Barometer van Ernst & Young. In het bedrijfsleven daalt, ondanks stijgende budgetten, de vraag naar ICT'ers juist naar het laagste punt in drie jaar. Het onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot de vraag naar personeel, het beschikbare budget en de verwachte investeringen op ICT-gebied en is gebaseerd op de ervaringscijfers en inschattingen van 600 Nederlandse managers en professionals.


Opvallend is dat de vraag naar interne en externe ICT'ers bij de overheid gewoon blijft stijgen. Uit de laatste miljoenennota en eerdere ICT Barometers kwam al naar voren dat de overheid de laatste jaren met een chronisch tekort aan ICT'ers kampt. De overheid lijkt dan ook optimaal te profiteren van de economische teruggang; juist door de afnemende vraag naar ICT'ers in de andere sectoren is de overheid in staat het eigen tekort in te lopen.

‘Dat de oorspronkelijk geplande ICT-budgetten redelijk intact blijven, is geen garantie dat het geld daadwerkelijk wordt uitgegeven. Bij een vergelijkbare AEX-stand in 2003 als nu, werd internet in de ban gedaan. In tegenstelling tot 2003 zijn nu veel ICT-toepassingen voor bijvoorbeeld inkoop, verkoop, productie, voorraadbeheer en klantcontacten internet-gebaseerd. De budgetten voor de verbetering van de websites staan bij de meeste organisaties dan ook buiten discussie', stelt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership van Ernst & Young.

Binnen alle sectoren, de financiële sector uitgezonderd, wordt ondanks de kredietcrisis toch nog een beperkte stijging van het ICT-budget verwacht. De stijging is uiteraard veel minder groot dan waar men eerder dit jaar van uitging, maar nog altijd 82 procent van de managers en ICT-professionals verwacht dat de budgetten in 2009 gelijk blijven of iets zullen toenemen. Het ICT-budget wordt vooral besteed aan investeringen in hard- en software.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie