abonneren

Oude software werkt beter onder Windows 7

De komst van Windows Vista betekende voor veel computergebruikers dat oude software vaak niet meer onder het nieuwe besturingssysteem werkte, terwijl dat onder Windows XP nog wel het geval was. Ook met Windows 7 wordt de regel 'als het onder Vista niet werkt, dan werkt het ook niet onder Windows 7' vaak nog aangehouden, maar geheel onterecht volgens Microsoft.Microsoft heeft er in een aantal gevallen voor gezorgd dat oude software dat niet compatibel was met Windows Vista, onder Windows 7 weer wel zonder problemen zal werken.
Het bedrijf heeft tot nu toe een dertigtal applicaties - vooral van niet-Amerikaanse makelij - getest en ervoor gezorgd dat ze onder Windows 7 kunnen draaien. Het gaat over onder meer een Spaanse versie van de Ikea Home Kitchen Planner en een Duitse versie van Quicktime.

Voor het testen van oude applicaties onder Windows 7 houdt Microsoft een aantal categorieën aan waaronder applicaties vallen. De eerste categorie is de Global International Software Vendors (GISV) Applications, oftewel de globale internationale softwareproducenten. Hieronder vallen programmatuur van bedrijven die internationaal opereren en gelokaliseerde versies maken van hun producten. De tweede catagorie is de Microsoft Localized Applications, dit zijn de gelokaliseerde softwareproducten van Microsoft zelf, waaronder de software die in Amerika wordt uitgebracht, niet onder valt. De derde - en voor Microsoft meest ingewikkelde categorie - zijn de zogenaamde 3rd Party Local Applications. Dit zijn softwareproducten die niet in de Engelse taal worden uitgebracht en voornamelijk alleen in bepaalde landen wordt gebruikt.

De laatste categorie is voor Microsoft het lastigst en meest complex. Omdat Microsoft hier heeft te maken met applicaties die niet per sé Windows-gecertificeerd zijn, moet het bedrijf deze producten vaak gewoon in de winkel in het land van herkomst kopen, om het zo te kunnen testen in Windows 7, omdat de producten niet eerder door Microsoft zijn getest voor eerdere versies van Windows. Vaak voldoet het downloaden van een trialversie om Windows 7 compatibel te maken met de applicatie.

Iedere verkregen applicatie wordt vervolgens aan een aantal tests onderworpen. Daar komt meer bij kijken dan het puur installeren en éénmaal uitvoeren. Een programma gebruikt namelijk meerder Windows-functies, zoals afdrukken, het versturen van een e-mailbericht via de mailclient of het versturen van een bestand. Al deze functies vereisen extra aanroepen van Windows 7-functies, die natuurlijk allemaal correct moeten worden afgevangen. Het testen van gelokaliseerde programma's is lang niet altijd eenvoudig, omdat sommige functies alleen maar werken in het land van herkomst. Denk aan een SMS-functie in een programma: alleen door gegevens van de landelijke mobiele internetprovider te gebruiken, kan men een SMS-bericht vesturen. Hetzelfde geldt voor software voor het invullen van belastingaangiftes, ook hier moet land-specifieke informatie worden ingevoerd.

In totaal is Microsoft van plan zo'n 1200 applicaties uit 25 landen te gaan testen. Alle bevindingen en oplossingen worden bovendien ook terug geport naar Windows Vista, zodat bij eventuele nieuwe updates van dat besturingssysteem, de onder Windows 7-geteste applicaties ook onder Vista zullen werken.

 

Via: PC-Active

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie