abonneren

Ook racisme in virtuele werelden

Er wordt vaak betoogd dat mensen in virtuele werelden op een andere manier met elkaar omgaan dan in het echt en dat sociale verschillen wegvallen. Maar is dat wel zo? Niet altijd, blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Ook in de virtuele wereld komt bijvoorbeeld racisme voor.De onderzoekers benaderden in de virtuele wereld There.com ruim 400 mensen. Die vroegen ze óf een kleine gunst (waarna mensen over het algemeen ook eerder geneigd zijn om hun medewerking aan iets moeilijkers te verlenen), of juist meteen een grote gunst.
Die grote gunst wordt over het algemeen altijd geweigerd, maar waarna er meteen daarop om een kleinere gunst gevraagd wordt, zijn de ondervraagden - wellicht uit schuldgevoel over het weigeren van de grote gunst - vaak wel bereid om die dan wel te doen. Van de laatste methode is bekend dat mensen daarbij vooral kijken naar hoe goed of slecht de persoon die om de gunst vraagt hen aanstaat.

Om deze twee benaderingen nog ingewikkelder te maken, gebruikten de onderzoekers avatars die of heel blank, of heel donker gekleurd waren.

De uitkomsten waren opmerkelijk: van de groep mensen die eerst om een kleine gunst werd gevraagd, was 75% genegen om ook hun medewerking te verlenen aan de volgende, moeilijke vraag. Bij de andere benadering weigerde inderdaad bijna iedereen de moeilijke, eerste taak, maar wilde 80% best wel een makkelijker taak uitvoeren. Mits... de avatar die om de gunst vroeg ‘blank' was. Ging het om een donkergekleurde avatar, dan wilde nog maar 60% meewerken. Oftewel: kleur is ook bepalend in virtuele werelden.

Geschreven door: Annemarie Korevaar op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: