abonneren

Onduidelijkheid om aansprakelijkheid bij misbruik EPD

In het toekomstig Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is de privacy van consumenten op een aantal punten onvoldoende gewaarborgd. Consumenten en patiënten hebben weliswaar voldoende zeggenschap over hun privégegevens, maar het is onduidelijk wie aansprakelijk is als de informatie in verkeerde handen valt en waar mensen in zo'n geval kunnen aankloppen.Dat blijkt uit een analyse van het EPD, die de Consumentenbond vandaag presenteert op het symposium Privégegevens.
De bond roept het ministerie van VWS op om nog voor de invoering van het EPD maatregelen te treffen door de aansprakelijkheid bij wet te regelen.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: "We constateren dat zowel meldplicht als aansprakelijkheid voor situaties waarin het bij bedrijven of overheden misgaat met privégegevens niet of niet voldoende zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De bond wil dat er risicoaansprakelijkheid voor bedrijven en overheden komt, zodat zij altijd aansprakelijk zijn. Daarnaast is er voor consumenten en patiënten nog steeds geen laagdrempelig loket voor individuele klachtafhandeling. Ook dat moet snel veranderen."

Eerder deze week bleek eenderde van de artsen (31%) het bezwaarformulier EPD heeft ingevuld en dat een kwart (25%) van de dokters overweegt alsnog bezwaar aan te tekenen. Nog eens 7 procent zou dit hebben gedaan als bezwaar maken eenvoudiger was. Dit bleek uit een enquête uitgevoerd door en gepubliceerd in het tijdschrift Medisch Contact, meldt het programma NOVA.

In aanloop naar het symposium hield de Consumentenbond een peiling over hoe consumenten omgaan met het afgeven van hun privégegevens en hoe zij denken dat bedrijven en overheden ermee omgaan. Van de 926 respondenten geeft 84% aan in te zien dat je voorzichtig moet omgaan met het geven van privégegevens op internet. 78% denkt dat zij niet altijd zelf bepaalt wat er met die gegevens gebeurt. Opvallend is dat 55% niet weet waar ze terecht kan met klachten over het gebruik van hun privégegevens. 67% weet niet hoe privégegevens van internet te verwijderen.

Geschreven door: Annemarie Korevaar op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie