abonneren

Multiculturele jongeren zoeken hulp via internet

De meeste multiculturele jongeren vragen geen hulp langs reguliere weg. Maar wel via internet. Dat blijkt uit cijfers van hulpmix.nl, een online hulpsite voor jongeren met psychische of sociale problemen. In het eerste jaar zijn er ruim 1000 chatgesprekken gevoerd. 80 Procent van de chatters was van multiculturele afkomst. De meeste gesprekken gaan over gevoelens, vrienden en relaties. Al jaren blijkt dat multiculturele jongeren of hun ouders niet snel hulp zoeken bij de reguliere instanties. Ze denken dat ze daar niet goed geholpen worden en schamen zich vaak ook voor hun problemen.
Als ze wel hulp krijgen, dan is dat vaak een zwaardere vorm van hulp, omdat ze er zo lang mee rondgelopen hebben.

Omdat multiculturele jongeren wel zeer actief zijn op internet en online hulp bewezen effectief is, sloegen vorig jaar vijf instellingen uit de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg de handen ineen. Paul Willems, bestuurder van de Amsterdamse kinder- en jeugdpsychiatrische instelling de Bascule, een van de deelnemende partijen: "In onze reguliere zorg is 15 procent van onze cliënten van niet-Nederlandse afkomst. Terwijl in Amsterdam ruim 60 procent van de jongeren multicultureel is. Met hulpmix.nl weten we een deel van die groep wel te bereiken".

De online hulp op hulpmix.nl wordt geboden door medewerkers van bureaus jeugdzorg van Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland, de Bascule en door GGzE. De jongerensites marokko.nl en hababam.nl hebben de site mede ontwikkeld. De radiozender FunX ondersteunt de website. Initiatiefnemers van hulpmix.nl zijn de MOgroep en e-hulp.nl.

Op hulpmix.nl kunnen jongeren over 100 onderwerpen informatie en tips krijgen en vragen stellen aan andere jongeren. Via chat of e-mail kunnen ze anoniem contact opnemen met hulpverleners. In het eerste jaar heeft de site ruim 30.000 bezoekers getrokken. In totaal zijn er ruim 1000 chatgesprekken gevoerd met voornamelijk Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Liefdesproblemen, onzekerheid, depressiviteit en ruzie zijn de meest voorkomende onderwerpen.

Hulpmix.nl wordt mede gefinancierd door het VSBfonds en Stichting Kinderpostzegels Nederland.


Website: http://www.hulpmix.nl

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: