Moet er een minister van ICT komen?

minister van ICT
Het nieuwe kabinet telt meer ministers dan ooit, maar een minister van ICT ontbreekt. Is dat anno 2018 niet vreemd, nu internet en nieuwe technologieën een steeds grotere rol hebben en krijgen in de samenleving? Of zou Nederland niet beter worden van een speciale ICT-minister? PCM vraagt het de experts.

Bas Eenhoorn, Digicommissaris

minister van ICT
Foto door Arenda Oomen.

“Nee, ICT gaat dwars door alle sectoren heen en ondersteunt primaire processen daarin. Daar kun je niet één politiek verantwoordelijke voor aanwijzen. Bovendien moeten we ICT en digitalisering niet met elkaar verwarren. Ik ben blij dat de verantwoordelijkheid voor digitalisering van de overheid in het kabinet bij één bewindspersoon is gelegd (staatssecretaris Raymond Knops, red.). De dienstverlening van de overheid heeft zich in rap tempo gedigitaliseerd, maar er zijn nog genoeg stappen te zetten bij de inrichting van de digitale overheid. Het gaat er uiteindelijk om dat alle inwoners, zowel burgers als bedrijven, makkelijk zaken kunnen doen met de overheid.”

Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT

minister van ICT

“Nee, ICT is overal en raakt alle beleidsterreinen. Het Internet of Things gaat een belangrijke rol spelen in zowel mobiliteit als de zorg. Blockchain raakt zowel financiën als duurzaamheid. Een minister van ICT zou een ‘minister van alles’ zijn, die tegelijkertijd niets te vertellen heeft over andere ministers. Ik zie liever dat álle ministeries digitalisering serieus nemen en beleid met elkaar afstemmen binnen een gezamenlijke agenda. Overigens is er soms verwarring tussen een minister van ICT in het algemeen en een minister van ICT binnen de overheid. De digitale overheid is erg belangrijk, maar een aparte minister is ook hier niet de oplossing.”

Richard van Breukelen, ICT-adviseur bij PBLQ

minister van ICT

“Nee, ICT is in veel organisaties de kern van het primaire proces en allang geen ondersteunend proces meer. Vakministers zijn verantwoordelijk voor de prestatie van hun (uitvoerings)organisaties en daarmee ook voor de ICT als onderdeel daarvan. Eén minister voor ICT is hier geen hulp, maar een groot risico doordat er vermenging van verantwoordelijkheden optreedt tussen de vakminister en de minister van ICT. Het kan ertoe leiden dat bewindslieden en het ambtelijk topmanagement van de vakdepartementen niet meer, maar juist minder dan nu de inhoud van veranderingen inclusief de ICT sturen.”

Bart van der Linden, eigenaar Source2Innovate

minister van ICT

“Ja, er zijn inmiddels zelfs twee ministers nodig om de digitale transformatie vanuit de overheid weer op het juiste spoor te krijgen. Er is een minister nodig om de interne ICT-huishouding op orde te krijgen. Dat gaat alleen lukken bij Rijksbreed federatief samenwerken op het gebied van ICT. Hiervoor is een eindverantwoordelijke nodig met financiële middelen en tijd vanuit alle ministeries en ZBO’s, met de Rijkscloud als uitgangspunt. De tweede minister is die van de digitale samenleving. Deze minister dient onder meer te zorgen voor wet- en regelgeving rondom privacy en security van burgers in de digitale samenleving.”

Geschreven door: Rens Blom op

Category: Opinie, Algemeen

Tags: overheid, ict, stelling, digitalisering