abonneren

"Mobiele telefoon beïnvloed foetus"

Kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap veelvuldig een mobiele telefoon gebruikte, hebben vaker gedragsproblemen en maken vaker zelf gebruik van mobiele telefoons.Deze opmerkelijke conclusie blijkt uit een recent onderzoek dat gehouden is door Dr. Leeka Kheifets van de UCLA School of Public Health. Volgens Kheifets is de mobiele telefoon een fantastisch nieuwe technologie die mensen steeds meer gaan gebruiken.
Maar volgens haar moet er beter worden nagedacht over wat de gezondheidsrisico's zijn van mobiele telefoons en - indien mogelijk - hoe die risico's geminimaliseerd kunnen worden.

Kheifets en haar team onderzochten 13.159 kinderen wiens moeders mee hadden gedaan aan een Deens onderzoek naar zwangerschappen. Toen de kinderen zeven jaar oud waren, werd aan de moeders gevraagd om een vragenlijst in te vullen over het gedrag en de gezondheid van hun kinderen. Tevens werd gevraagd hoe vaak de moeder tijdens de zwangerschap een mobiele telefoon gebruikte en hoe vaak haar kinderen nu een mobiele telefoon gebruiken.

Na een grondige analyse van de resultaten bleek dat baby's wiens moeder tijdens de zwangerschap vaak mobiel telefoneerde 80 procent meer kans hebben om later gedragsproblemen te krijgen. Kheifets denkt dat ondanks dat de radiogolven van een mobiele telefoon zwak zijn, ze toch invloed hebben op een foetus. De oren en hersenen van een baby zijn klein waardoor de straling van een mobiele telefoon wel invloed kan hebben op een foetus en niet op een volwassene.

Kheifets merkt op dat de gedragsproblemen op latere leeftijd ook kunnen komen doordat de moeder door het vele bellen met haar mobiele telefoon minder aandacht geeft aan het kind. Kheifets zag dat moeders die een lage sociale status of psychische problemen hebben vaker mobiel bellen. Veel van deze moeders rookten bijvoorbeeld ook tijdens de zwangerschap.

Enkele wetenschappers zijn bezorgd dat de voorlopige conclusies uit het onderzoek veel mensen bang en overbezorgd kunnen maken. Kheifets geeft toe dat de conclusies voorbarig zijn, maar ze vindt ze wel belangrijk genoeg om ze nu al bekend te maken.


Bron: Epidemiology, July 2008.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: