Meer bevoegdheden AIVD en betere bestrijding 'cybercrime': Dit zijn de digitale punten van Prinsjesdag

Er komt meer geld vrij voor cybercrime, en de politie moet meer onderzoek gaan doen naar zaken als ransomware. Dat zijn een peer van de zaken die volgens het kabinet het komende jaar worden geregeld. Dit is er allemaal op privacy- en internetgebied aangekondigd tijdens Prinsjesdag.
Als het gaat om de bestrijding van criminaliteit heeft 'het digitale domein' in de Rijksbegroting een kleine, maar belangrijke plaats. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie wil zich meer gaan richten op 'cybercrime', en trekt daar extra geld voor uit. Een paar plannen uit de begrotingen en toekomstplannen van de ministeries.

Meer specialisten op forensisch gebied

Er worden meer 'hoogopgeleide specialisten' aangenomen die moeten speuren naar oplichting en fraude op internet. Volgens het kabinet moet de politie zich komend jaar vaker richten op opsporing op internet, waar steeds meer criminaliteit plaatsvindt.

Meer onderzoek

'Cybercrime' wordt voor het Ministerie van Veiligheid & Justitie een belangrijker onderdeel. Het ministerie gaat onder andere meer onderzoek doen naar cybercrime. De richtlijn is dat er in 2018 minimaal 360 onderzoeken worden gedaan in die sector. Dat zijn er op dit moment 156.

Om wat voor zaken het hier gaat, wordt niet beschreven. Het gaat in ieder geval om 50 'complexe onderzoeken', waarmee waarschijnlijk wordt gedoeld op internationale hackersbendes of kinderpornonetwerken die worden opgerold.

Wat de kleinere zaken moeten zijn, is ook niet bekend. Dat zouden bijvoorbeeld individuele aangiftes van ransomware-slachtoffers kunnen zijn, of oplichtingspraktijken via Marktplaats.

Digitale dagvaardingen

Een groot deel van de dagvaardingen of oproepen van de politie komen niet binnen. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie wil daarom meer van zulke dagvaardigingen online gaan doen, of daar in ieder geval 'hedendaagse communicatiemiddelen' voor gebruiken.

Wet Computercriminaliteit III

De controversiële Wet Computercriminaliteit III gaat mogelijk al in 2017 in, terwijl het aanvankelijk de bedoeling was dat dat pas in 2018 ging gebeuren.

De Wet Computercriminaliteit III is een opvolger van de huidige Wet Computercriminaliteit II, en werd in 2013 geintroduceerd omdat nieuwe technologieen op internetgebied een verbeterde wet hard nodig maakten. De Wet geeft opsporings- en inlichtingendiensten vergaande bevoegdheden om in te breken op de computers en apparatuur van verdachten. Die 'hackbevoegdheid' geldt straks niet alleen voor de politie of de AIVD, maar ook de FIOD, of de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

De bestaande bevoegdheden voor onder andere de AIVD worden ook uitgebreid. Nu mag de AIVD alleen kabelverkeer gericht aftappen, wanneer er een specifieke verdachte in beeld is. Maar met de nieuwe Wet Computercriminaliteit mag de inlichtingendienst een heel gebied of een grote groep gebruikers aftappen om te leren waar een specifieke verdachte zich bevindt.

Daarvoor wordt meer geld uitgetrokken. De begroting stelt dat de AIVD 20 miljoen euro per jaar krijgt om de nieuwe aftapmogelijkheden uit te voeren. Dat is 5 miljoen euro méér dan aanvankelijk werd begroot door de dienst zelf, maar minder dan de 35 miljoen die het kabinet berekende.

Geschreven door: Tijs Hofmans op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: aivd, cyber, cybercrime, aftappen, prinsjesdag, wet computercriminaliteit iii, wet computercriminaliteit 3, wet computercriminaliteit, tapbevoegdheid, rijksbegroting, begroting