abonneren

LeaseWeb eerste hostingprovider met kinderpornofilter

LeaseWeb heeft het initiatief genomen om via zogenoemde Hash-technologie de plaatjes op kinderpornogevoelige websites te controleren op kinderporno. De filteringoplossing betreft een pilot in nauw overleg met het Nederlandse Ministerie van Justitie en Meldpunt Kinderporno, in samenwerking met het Zweedse bedrijf NetClean. Het ministerie van Justitie waardeert het initiatief waarmee Leaseweb het voortouw heeft genomen om kinderporno te bestrijden nog voordat die via websites wordt gepubliceerd.
Wanneer de hash-technologie effectief blijkt, wil het ministerie dit initiatief navolging geven door in samenwerking met LeaseWeb de technologie op bredere schaal beschikbaar te stellen. Andere hostingproviders kunnen dan het voorbeeld van LeaseWeb volgen en zich bij het initiatief aansluiten.

"Het hostingnetwerk van LeaseWeb is met meer dan 2 miljoen websites in beheer het grootste in zijn soort in Nederland, waar normaal gesproken op basis van meldingen achteraf kinderporno van websites wordt verwijderd," zegt Alex de Joode, Security Officer van LeaseWeb. "Binnen de internationale hostingwereld is dit een algemeen gehanteerde methode om allerlei vormen van cybercrime te bestrijden."

"In het netwerk hebben wij in 2007 echter een toename geconstateerd van het aantal kinderpornomeldingen," zegt De Joode, tevens medeoprichter van de Europese vereniging voor cybercrime meldpunten INHOPE. "Meldingen die met name werden veroorzaakt door zogenoemde ‘upload' websites. Een soort YouTube's, maar dan voor plaatjes. Hierbij kunnen de gebruikers dus zelf, zonder tussenkomst van de website beheerder, plaatjes op het internet zetten. In 2008 is het aantal meldingen gelukkig iets gedaald, maar nog steeds substantieel. Voor LeaseWeb is dit een onacceptabele ontwikkeling. Wij hopen dat we met de investering in een nieuwe technologische oplossing proactief in plaats van reactief kunnen werken. Op die manier willen we voorkomen dat deze kinderpornogevoelige websites worden misbruikt voor de verspreiding van kinderporno."

"Om kinderporno effectief te bestrijden hebben wij verschillende innovatieve technologieën in de markt tegen elkaar afgewogen," zegt De Joode. "Met de introductie van Hash-technologie hopen we nu een adequate oplossing te hebben gevonden. Hash-technologie is bij mijn weten niet eerder in deze context gebruikt. De positieve feedback die wij hebben gekregen van het Nederlandse Ministerie van Justitie stemt ook ons positief om deze pilot te starten."

De implementatie van het kinderpornofilter voor kinderpornogevoelige websites betreft in eerste instantie een pilot voor een jaar. De pilot wordt uitgevoerd bij een van de grotere upload-websites die LeaseWeb als klant heeft. Het is een omvangrijke website, met ongeveer 40 miljoen plaatjes op de website, waar gebruikers plaatjes kunnen uploaden en delen met derden. De Joode: "Wij hebben bewust gekozen voor een pilot met deze klant, omdat zoals gezegd veel meldingen van deze en vergelijkbare sites afkomstig zijn. De klant reageerde direct positief op ons initiatief."

LeaseWeb investeert uit eigen initiatief en op eigen kosten in de ontwikkeling van de filteroplossing en is daarmee trendsetter in de markt. De Joode: "Wij zijn hier 6 maanden geleden mee gestart en denken nu de juiste oplossing gevonden te hebben. Wij zullen de filteroplossing zelf doorontwikkelen, het aan klanten aanbieden die deze upload-websites beheren, maar het daarna marktbreed en kosteloos aan andere hostingpartijen ter beschikking stellen. Bestrijding van kinderporno op internet is een noodzaak, daar willen wij graag een effectieve bijdrage aan leveren."

De Hash-technologie die LeaseWeb in gebruik neemt, heet MD5. Dit is een technologie die digitale vingerafdrukken (hashes) van plaatjes neemt. Een database met vingerafdrukken van ongewenste afbeeldingen controleert vervolgens of er een ‘match' is. Wanneer dit het geval is, wordt de betreffende foto geblokkeerd en kan deze niet op internet worden geplaatst.

LeaseWeb gebruikt in eerste instantie de database van het Zweedse bedrijf Netclean (www.netclean.com), commerciële uitbater van de ‘hash-database' van de Zweedse politie, om de hash-database van LeaseWeb van input te voorzien en ongewenste foto's te traceren en blokkeren. Leaseweb is in overleg met onder andere Justitie en politie om te onderzoeken of en op welke manier ‘hash databases' van de Nederlandse politie gebruikt zouden kunnen worden.

"Vaak zijn het steeds dezelfde afbeeldingen die telkens weer opduiken," zegt De Joode. "Met deze technologie is het mogelijk om die continue circulatie te stoppen. In de pilot zouden wij uiteindelijk graag naast elkaar meerdere databases willen gebruiken van verschillende betrokken instanties om daarmee de bestrijdingseffecten te kunnen maximaliseren."

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: