Jeugd kan niet leven zonder het web

Een onderzoek onder 16 tot 24 jarigen, heeft als resultaat dat 75% van hen meent niet te kunnen leven zonder het internet.Dit is te lezen in een rapport gepubliceerd door de Britse online liefdadigheidsinstelling voor de jeugd Youthnet. Een ander resultaat is dat vier uit vijf jongeren het web gebruiken om advies te zoeken. Ongeveer een derdevan die groep meentgeenbehoefte te hebben aan een persoonlijk gesprek over hun problemen, gezien alle informatie die online beschikbaar is.

Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen, hoe het web van invloed is op het welbevinden van de 16 tot 24 jarigen. Er wordt van uitgegaan dat de bevolkingsgroep tot midden twintig, die zijn opgegroeid met internet, gerekend mogen worden tot de geboren internetters, die dit medium volledig doorgronden. Zo menen 76% van de ondervraagden dat ondanks de recente voorbeelden van  veiligheidsrisico's op internet, het net een veilige plaats is zolang je weet wat je doet. Het grootste risico voor kinderen is niet dat ze kwetsbaar zijn, maar dat hun ouders niet weten wat ze op internet doen.

Voor jonge mensen is internet een integraal onderdeel van hun omgeving en staat het niet geïsoleerd van de fysieke wereld. Volgens de onderzoekers van een Britse Universiteit, zijn waarschijnlijk de mensen van middelbare leeftijd het meest kwetsbaar.

Opdrachtgever van het onderzoek Youthnet, gaat de onderzoeksresultaten gebruiken bij de ontwikkelingen van hun toekomstige dienstverlening. Zij concluderen dat de behoefte aan een veilige en betrouwbare plek online  groter is dan ooit.

Bron: BBC news

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: