abonneren

IT-organisaties kiezen Linux in economische recessie

Novell maakt vandaag de uitkomsten bekend van een wereldwijd onderzoek naar het gebruik van Linux in economisch slechte tijden. Het onderzoek is uitgevoerd door IDC in opdracht van Novell. Meer dan de helft van de respondenten, waaronder CIO's, IT-managers en -consultants, geeft aan de stap naar Linux te willen versnellen. Meer dan 72 procent van deze respondenten geeft aan al actief de overstap naar Linux-servers te evalueren of de keuze al te hebben gemaakt. Meer dan 68 procent geeft dit ook aan in relatie tot Linux op de desktop.

Het onderzoek brengt ook de belangrijkste reden van de groeiende interesse voor Linux naar voren zijnde kostenbesparing, direct gerelateerd aan de ontbrekende onderhoudskosten van Linux. Om deze reden geeft meer dan veertig procent van de respondenten aan over de komende 12 tot 24 maanden hun informatiestromen via Linux te laten lopen. Voor 49 procent zal Linux binnen vijf jaar het primaire server platform zijn. Degenen die sceptisch tegen Linux staan, geven het ontbreken van applicatiesupport en de slechte interoperabiliteit met Windows en andere omgevingen aan als primaire redenen voor hun scepsis.

Andere belangrijke bevindingen zijn:
* 67 procent van de respondenten geeft aan dat interoperabiliteit en beheersbaarheid tussen Linux en Windows een van de belangrijkste overwegingen is voor het kiezen van een besturingssysteem.
* Binnen retail is de grootste groeipotentie van Linux te zien; 63 procent van de respondenten overweegt Linux voor de desktop en 69 procent voor de server.
* Bijna 50 procent van de respondenten overweegt Linux te implementeren op de desktop, met name voor gewone kantoortoepassingen, technische werkstations en hogere educatie.
* Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat virtualisatie de ingebruikname van Linux bespoedigt. 88 procent is van plan om het gebruik van virtualisatiesoftware binnen een Linux-omgeving te evalueren, implementeren of te verhogen in de komende 12 tot 24 maanden.

Het onderzoek is gehouden onder meer dan 300 IT professionals wereldwijd van bedrijven met meer dan 100 werknemers en met kennis van Linux en andere besturingssystemen en is uitgevoerd door IDC in opdracht van Novell. Van de respondenten had 55 procent al Linux server systemen in gebruik, 39 procent Unix server systemen en 97 procent maakte gebruik van Windows server besturingssystemen.

Een whitepaper met samenvatting van het onderzoek is te downloaden via http://www.novell.com/idc.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Laatste reactie