abonneren

Internetprovider Scarlet wil markt wakker schudden

Vandaag tekent de Belgische internetprovider Scarlet officeel beroep aan tegen het recente 'Sabam vonnis'. Deze uitspraak legt Scarlet op om het illegaal downloaden van muziek en films via P2P-software onmogelijk te maken via haar netwerk. Concreet betekent dit dat Scarlet al het internetverkeer van al haar klanten proactief moet screenen. Dit schendt de privacy van de internetgebruiker en is in strijd met de wet. Naast de ‘technologische onhaalbaarheid' is het ‘Sabam vonnis' ook ‘buiten proportie' en ‘ongegrond'.
De uitspraak wordt nu al als precendent gehanteerd door Sabam, die gelijkaardige acties afdwingt bij elke internetproviderin België. Om de rechten van de Belgische internetgebruiker te vrijwaren, trekt Scarlet vandaag ten strijde.

"Het is het goed recht van Sabam om te vinden dat downloaden via P2P niet kan. Maar als dat beweerdelijk "illegaal" downloaden aangepakt moet worden door het schenden van de privacy, dan gaan we van de regen in de drup," zegt Gert Post, Managing Director van Scarlet in België. "Deze maatregel is pure Big Brother op het internet. Als we dat vandaag niet aanvechten, zetten we de poort open tot permanente, onzichtbare controle en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens."

De E-commerce Richtlijn en E-commerce Wet zijn heel duidelijk: Internet Service Providers (ISP's) zoals Scarlet mogen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die zij doorgeven. Dat is echter precies wat het vonnis wil bereiken: Scarlet moet de installatie van blocking- of filtersoftware betalen, en riskeert zware dwangsommen indien haar systeem om één of andere reden niet 100% efficiënt en sluitend is.

Gert Post: "Je kan in deze situatie de ISP's eigenlijk goed vergelijken met een snelweg. Wij als ISP worden verantwoordelijk gesteld voor de inbreuken van onze klanten op ons netwerk. Gaat de uitbater van de snelweg dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor verkeersinbreuken die op de snelwegen gepleegd worden? Het ‘Sabam vonnis' zou dan eigenlijk betekenen dat men verplicht zou worden om maatregelen te nemen om alle verkeer boven de toegelaten snelheid onmogelijk te maken. Gaan we in de toekomst bloembakken en vluchtheuvels zien op onze snelwegen?"

De P2P community - net zoals de internet community in het algemeen - heeft zich tot nu toe erg snel en gemakkelijk aangepast aan beveiligings-, filter- en blockingsoftware. De ervaring wijst uit dat dergelijke software erg snel wordt gehackt of omzeild. De dure apparatuur die Scarlet nu overeenkomstig het vonnis moet installeren, is wellicht binnen enkele maanden al gedateerd. Van geen enkele van de blocking- en filtermechanismen die door de rechter zijn bestudeerd, is overigens bewezen dat ze 100% doeltreffend waren.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: