abonneren

Internetheffing moet kranten redden

Een commissie onder leiding van Elco Brinkman biedt vandaag een rapport aan aan minister Plasterk van OC&W. In het rapport staan voorstellen om innovatie in de pers te stimuleren. Volgens dagblad Trouw zal Brinkman in ieder geval voorstellen om een heffing in te voeren op alle internetabonnementen.Met dat geld zouden ondermeer internet-initiatieven van kranten gestimuleerd moeten worden, meldt Trouw.
Al eerder verklaarde Minister Plasterk zich bereid om gedurende deze kabinetsperiode jaarlijks 4% van de STER-inkomsten beschikbaar te stellen aan het Stimuleringsfonds voor de Pers, ter stimulering van die innovatie. Voor 2009 komt dat neer op circa € 8 miljoen.

De meeste kranten kampen al jaren met teruglopende oplages. Vorige maand nog meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het mediagebruik via internet gaat ten koste van de traditionele verschijningsvormen van media zoals papieren kranten. Zo steeg het aandeel Nederlandse internetgebruikers dat kranten of nieuwsbladen op internet leest of downloadt, tussen 2005 en 2008 met ruim een derde. De totale binnenlandse oplage van dagbladen daalde tussen 2002 en 2008 met ongeveer 16 procent, van 4,3 miljoen tot 3,6 miljoen.

Geschreven door: Annemarie Korevaar op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: