abonneren

Internetaankopen uit buitenland minder snel belast

Goed nieuws voor wie wel eens spullen over de grens bestelt, bijvoorbeeld bij Amazon of eBay! Het drempelbedrag voor aankopen wordt verhoogd van € 22 naar € 150. Aankopen die onder dit bedrag vallen, zullen niet belast worden met invoerrechten, accijzen en btw.De voordelen van het importeren van goederen kan vooral bij electronica al snel oplopen: wie een iPod 160 GBin Amerika haalt bespaart omgerekend zo'n 85 euro met de prijzen inNederlandse winkels.Voor artikelen boven het drempelbedraggelden overigens de heffingen nog wel.

Wanneer het nieuwe drempelbedrag precies ingaat is niet duidelijk. Op de website van de doune is hier geen uitsluitsel over te vinden en berichten dat het nieuwe bedrag al gehanteerd wordt, wordt tegengesproken. Wie overigens zelf iets met zich meeneemt heeft met andere bedragen te maken: reizigers via de lucht of zee mogen voor maximaal € 430 tax-free importeren, reizigers via land voor € 300.

Fok!

Geschreven door: Xander Hoose op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: