abonneren

Hoera: Buma/Stemra ZWICHT voor internetprotesten

De enorme stortvloed aan verontwaardiging die Buma/Stemra de afgelopen dagen over zich heen kreeg na de plannen om embedded streams niet alleen op commerciƫle, maar ook op particuliere websites en blogs te gaan belasten, heeft ervoor gezorgd dat de plannen in de ijskast zijn gezet.De Buma/Stemra heeft zojuist via een persbericht het volgende bekendgemaakt:

Buma / Stemra behartigt de belangen van auteurs en componisten van muziek. Deze beroepsgroep is verheugd over de toename van het gebruik van hun repertoire op het internet maar moet vaststellen dat daar vaak geen redelijke vergoedingen tegenover staan.

Tegen die achtergrond heeft Buma / Stemra op 1 oktober jl. haar tarieven voor 2010 gepubliceerd voor gebruik van muziek op het internet. Onderdeel daarvan was het tarief voor niet-bedrijfsmatig muziekgebruik door middel van zgn. embedded files. Dit onderdeel van het tarief heeft tot grote commotie geleid bij een breed publiek en in de volksvertegenwoordiging.

Deze commotie heeft Buma / Stemra niet onberoerd gelaten. Buma / Stemra heeft na overleg binnen haar branche organisatie, VOICE, besloten om het tarief voor niet-bedrijfsmatig gebruik van muziek in embedded files niet ten uitvoer te brengen (zoals particuliere profielen op sociale netwerken).

Buma / Stemra blijft van mening dat er een vergoeding dient te zijn voor auteurs en componisten van muziek voor het gebruik van hun werk, ook op het internet. Om tot een dergelijke vergoeding te komen gaat Buma / Stemra in overleg met betrokken partijen. Ook zullen VOICE en Buma / Stemra gezamenlijk overleg zoeken met de Minister van Justitie over dit onderwerp.

Dat de commotie groot was, blijkt wel uit het aantal tegenstemmen dat u, bezoekers van deze site, heeft laten horen in onze online petitie. De teller staat op dit moment bijna op de 4000.

UPDATE: Minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken hebben inmiddels laten weten tevreden te zijn over dit besluit. Zij waren aanvankelijk al ontstemd over het voorgenomen besluit van Buma/Stemra. Het riep onnodige vragen op en leidde tot begrijpelijke verwarring bij internetgebruikers. Bovendien strookte het besluit niet met de afspraak die de auteursrechtorganisaties en het bedrijfsleven in de werkgroep Pastors hebben gemaakt. Die afspraak houdt in dat er overleg met gebruikers plaatsvindt voordat een collectieve beheersorganisatie nieuwe tarieven op de markt brengt.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: