abonneren

Hilton Hotels gebruikt Unreal 3 engine voor trainingen

Hilton Hotels gaat de simulatiegame Ultimate Team Play gebruiken om zijn werknemers te trainen. Met de game leren werknemers hoe ze in bepaalde situaties moeten reageren.Ultimate Team Play is ontwikkeld door Virtual Heroes en draait op de Unreal 3 engine. In Ultimate Team Play doorlopen werknemers verschillende scenario'swaarin realistische situaties worden nagebootst. De gebruiker moet bepalen wat in welke situatie de beste beslissing is. De gebruiker krijgt opdrachten van virtuele gasten en moet specifieke taken in een beperkte tijd uitvoeren.
Hoe de gebruiker direct of indirect reageert op een gast heeft invloed op de stemming van de gast en tevens op de SALT-score (Satisfaction and Loyalty Tracking) van het virtuele hotel.

De focus van Ultimate Team Play ligt voornamelijk op de interactie met gasten. Gebruikers moeten uit een lijst met vooraf bepaalde reacties kiezen welke respons in die situatie het beste is. De gebruiker moet er tevens op letten dat hij zijn eigen taken - zoals het beantwoorden van telefoontjes - niet verzaakt.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie