abonneren

Google.org investeert in bestrijding wereldproblemen

Google.org - de filantropische tak van Google - gaat de komende jaren meer dan 25 miljoen dollar verstrekken aan partnerorganisaties ter bestrijding van de grote problemen in de wereld, zoals klimaatverandering en armoede. Google.orggaat de komende vijf tot tien jaar haar filantropische activiteiten concentreren op vijf belangrijke initiatieven. Google.org zal op elk van deze gebieden met ervaren partners samenwerken.
Ter bevordering van haar basisinitiatieven zal Google.org financiële middelen beschikbaar stellen en een beroep doen op de medewerkers en het wereldwijde netwerk van Google.

De vijf initiatieven van Google.org zijn:

1) Voorspellen en voorkomen
Google.org steunt initiatieven die gemeenschappen in staat stellen om gebeurtenissen te voorspellen en voorkomen voordat deze kunnen uitgroeien tot lokale, regionale of wereldwijde crises door "hot spots" (brandhaarden) te identificeren en een snelle respons mogelijk te maken.

2) Informatieverstrekking en ondersteuning ter verbetering van de openbare dienstverlening

Google.org wil samen met partners de stroom van vitale informatie ter verbetering van de basisdienstverlening aan de arme bevolking in India en Oost-Afrika optimaliseren. In veel ontwikkelingslanden schort het aan essentiële diensten, in het bijzonder wat betreft de armste bevolkingslaag.

3) De groei van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf stimuleren

Google.org steunt initiatieven die de transactiekosten verlagen die gepaard gaan met investeringen in bedrijven in het MKB en de kansen scheppen om een beroep te doen op grotere financiële markten voor investeringen in deze sector. Bedrijven in het MKB zijn van cruciaal belang voor de economische groei en het scheppen van werkgelegenheid in de ontwikkelingswereld.

4) Duurzame energie ontwikkelen die goedkoper is dan steenkoolenergie
Deze Google-brede samenwerking heeft ten doel om 1 gigawatt aan duurzame energie te produceren die goedkoper is dan steenkoolenergie, en wel binnen een paar jaar tijd in plaats van een aantal decennia.

5) De commercialisatie van plug-in-auto's versnellen (RechargeIT)
RechargeIT is een initiatief van Google.org dat ten doel heeft om de uitstoot van CO2 te reduceren, het gebruik van aardolie te verminderen en het elektriciteitsnet te stabiliseren door het versnellen van de acceptatie van plug-in hybride elektrische auto's en technologie voor het opladen van deze auto's via het elektriciteitsnet.

Google.org gaat in totaal meer dan 25 miljoen dollar in bovenstaande initiatieven investeren. Het geld wordt aan de aanvankelijke partners verstrekt in de vorm van subsidies en investeringen. Deze financiële steun vloeit voort uit de doelstelling van de oprichters van Google om circa 1 procent van het bedrijfskapitaal plus 1 procent van de jaarwinst van Google en daarnaast de tijd van de medewerkers van het bedrijf aan te wenden voor filantropische activiteiten.

In hun eerste 'Letter from the Founders' (2004) lieten Larry Page en Sergey Brin weten dat we van plan waren om 'Google om te vormen tot een instelling die ervoor zorgt dat de wereld een betere plek wordt'. Het werk van Google.org zal ons in staat stellen om de kracht van Google op het gebied van het verzamelen van informatie en het schaalbaar maken van technologie in te zetten om een oplossing te vinden voor deze complexe problemen", aldus Sheryl Sandberg, vice-president Global Online Sales & Operations en lid van de raad van bestuur van Google.org.

Dr. Larry Brilliant, de uitvoerend directeur van Google.org, voegt daaraan toe: ""Deze vijf initiatieven vormen onze poging om bij te dragen aan een antwoord op een reeks van zware uitdagingen die de wereld het komende decennium te wachten staan. We hebben hiervoor gekozen omdat we van mening zijn dat het oplossen van deze problemen zal leiden tot een betere, eerlijker en veiligere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen --- en de kinderen en kleinkinderen van mensen overal ter wereld. Daarnaast denken we dat deze basisinitiatieven goed aansluiten bij de sterke punten van Google, in het bijzonder bij haar innovatieve technologieën, getalenteerde technici en andere Google-medewerkers, die in werkelijkheid onze meest waardevolle activa vormen".


Website: Google.org

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie