Dubbel zo veilig

Folder backup en synchronisatie. Dubbel zo veilig. Iedereen maakt het vroeg of laat een keer mee: een harde schijf-crash. Als u altijd braaf en op geregelde tijden een backupje hebt gemaakt is er niks aan de hand. Maar wie heeft de discipline om dagelijks zijn documenten veilig te stellen? Wees lui en laat uw pc dat regelen.

" Veel mensen vertrouwen al snel op de stabiliteit van hun pc, zeker als er na maanden werken nog nooit iets met het apparaat is gebeurd. Dan wordt de backuproutine al snel minder fanatiek nageleefd, of zelfs helemaal vergeten. Wanneer de pc vervolgens alsnog een keer crasht, is het erg bitter als u in een klap maanden aan werk of onvervangbare foto's kwijt bent. Toch maar backuppen dus, maar dan liefst automatisch. Zo hoeft u zich nergens druk over te maken en blijft de schade altijd beperkt. Reservekopie Er zijn twee backupmethoden: het maken van een complete schijfimage en het maken van een reservekopie van alleen uw belangrijke documenten. In het eerste geval wordt een exacte kopie van de inhoud van een schijf en/of partitie gemaakt. Dat is niet altijd even praktisch, want ten eerste kost het aanmaken veel tijd, en ten tweede moet u zich afvragen of dat nou echt elke dag of elke week nodig is. Hier komen we volgende maand uitgebreid op terug. In dit artikel staat de dagelijkse backup van essentiële documenten centraal. Het is belangrijk is het om elke dag (en voor thuiswerkers zelfs om de paar uur) een backup van tenminste de map Mijn documenten te maken. Ook is het aan te bevelen om regelmatig uw mail, adresboek en favorieten veilig te stellen. Er is software genoeg die dit soort klusjes automatisch kan klaren. Synchroniseren Erg handig is het als een programma niet alleen een backup van een bepaalde map kan maken, maar de originele en de backupmap ook synchroniseert. Dat betekent dat als u in de originele map een document verwijdert, het ook in de backupmap verdwijnt. Dat heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat u altijd weet dat de backupmap een exacte kopie is van het origineel én dat de schijf of partitie waarop de backupmap staat op een gegeven moment niet overloopt. Een nadeel is natuurlijk dat u een per ongeluk gewist bestand niet meer kunt terughalen. Nu kunt u de tijdsinterval in veel gevallen instellen; wanneer u deze bijvoorbeeld op drie uur zet (of wel: er wordt elke drie uur gesynchroniseerd) hebt u in principe tijd genoeg om een verkeerde klikactie te herstellen Ook is het erg handig als er een synchronisatiemethode gekozen kan worden. Liefst iets als synchroniseren in één richting, met de originele bron als 'mastermap'. Gebruikt u dit niet, dan komt een document dat u uit de originele bronmap verwijdert, na elke synchronisatie met de backupmap weer net zo hard terug. Andere locatie Om het backuppen of synchroniseren van een map goed te laten verlopen, is het weinig zinvol om de backupmap op dezelfde partitie als het besturingssysteem te plaatsen. Als dat crasht, moet juist deze partitie immers geformatteerd worden en dan bent u alsnog alles kwijt. Beter nog dan op een aparte partitie, is een backup op een andere harde schijf. Het is statistisch gezien namelijk vrijwel onmogelijk dat twee harde schijven op exact hetzelfde moment onherstelbaar in de prak draaien. Om helemaal op safe te spelen kunt u vervolgens zelf nog handmatig bijvoorbeeld eens in de maand al uw documenten op een cd of dvd branden. Voor deze test zijn we op zoek gegaan naar programma's die u het saaie backup en synchronisatiewerk uit handen kunnen nemen. Uiteindelijk kwamen wij uit op vijf kandidaten. 1-2-3 Synchronize & Backup Het eerste programma blijkt ondanks de lange naam niet zo heel veel te bieden. 1-2-3 Synchronize & Backup kan inderdaad mappen synchroniseren en backuppen, maar het belangrijkste onderdeel ontbreekt. Het is namelijk niet mogelijk om via het menu de taken volledig te automatiseren; dat kan alleen via commandline-opdrachten in combinate met Windows Scheduler. 1-2-3 Synchronize & Backup werkt dus in principe alleen door het programma handmatig op te starten en vervolgens op een knop te klikken. Jammer is ook dat er niet van bron naar doel gesynchroniseerd kan worden, maar er altijd in twee richtingen gesynchroniseerd wordt. Dat betekent dat als u een bestand écht wilt verwijderen, u dat zowel in de bron als in de doelmap moet doen. De gebruiksinterface is daarentegen weer wel erg overzichtelijk. In de huidige vorm vinden wij het een programmaatje dat alleraardigst zou zijn geweest als het in de categorie freeware zou vallen, maar de gevraagde 15 dollar vinden we voor het magere gebodene wel érg veel. Score [**] Backer 6.2 Backer komt al veel dichter in de buurt van het 'ideale' synchroniseer en backupprogramma. Ten eerste zijn er voor zowel de synchronisatie- als de backupinstellingen heel handige wizards die u snel door een aantal basisinstellingen heenleiden. Verder kunt u de synchronisatierichting aangegeven en desgewenst een mooi synchronisatierapport laten maken. Aardig is dat het backuponderdeel ook met cd-recordables overweg kan. Althans, als u cd-brandsoftware hebt ge'nstalleerd met een udf-driver (het onderdeel waarmee u een cd als een supergrote diskette kunt benaderen en er vanuit bijvoorbeeld de Verkenner eenvoudig bestanden naartoe kunt slepen en verwijderen). Het automatiseren van synchronisatie en backup is ook geen enkel probleem. U kunt zowel dagen, specifieke tijdstippen of bepaalde tijdsintervallen (bijvoorbeeld om de drie uur) selecteren. Wat dat betreft is Backer dan ook zeer flexibel. Nadelen zijn er ook; zo is het nogal vervelend dat u Backer niet tot icoontje op de taakbalk kunt minimaliseren. Ook moet u het voorafrapport via het Options-menu uitschakelen om te voorkomen dat u alsnog bij elke geautomatiseerde routine op een knop moet klikken om de 'automatische' procedure in werking te zetten. Voor de rest doet Backer wat het moet doen, al zitten sommige belangrijke opties ietwat verstopt. Score [***] DirSync 1.30 DirSync is een typisch 'installeren-en-vergeten'-programma, en dat is precies wat we willen. Het is primair bedoeld voor het synchroniseren van mappen, maar door gewoon alle bestanden in de bronmap naar de doelmap te laten kopiëren, hebt u ook een backupprogramma. De termen backuppen en synchroniseren zijn natuurlijk ook grotendeels uitwisselbaar, dus laten we ons daar ook maar niet al te erg in verliezen. Na de installatie en de eerste keer opstarten wordt u door een handige wizard heen gevoerd, waarin u bronmappen en doelmappen aangeeft (er kunnen in één synchronisatieopdracht meerdere mappen tegelijk gesynchroniseerd worden). Ook kunt u hier aangeven op welk tijdstippen of met welk tijdsinterval er gesynchroniseerd moet worden. Daarna minimaliseert u het programma als icoon naar de taakbalk en kunt u het vervolgens gewoon vergeten. Zo hoort een synchronisatieprogramma te werken! En voor de echte diehards zijn er nog meer dan genoeg opties om allerlei procedures te finetunen, maar in de meeste gevallen zal dat helemaal niet nodig zijn. Score [****] FolderClone 1.4.5 FolderClone is de droom van iedereen die zijn documenten veilig wil stellen. Ook hier geldt weer dat het in principe een puur synchronisatieprogramma is dat ook zonder problemen als backupprogramma kan worden ingezet. Hiervoor hoeft u alleen maar de optie uit te schakelen die verwijderde bestanden uit de bronmap bij het synchroniseren ook uit de doelmap verwijdert. Er kunnen eenvoudig verschillende synchronisatieopdrachten gemaakt worden, waarbij u elk een eigen actietijdstip of tijdsinterval kunt toewijzen. Hebt u eenmaal de lijst met taken aangemaakt, dan kan FolderClone naar de taakbalk als icoon geminimaliseerd worden en hoeft u er nooit meer naar om te kijken. We kunnen eigenlijk geen onvolkomenheden aan dit programma kunnen ontdekken: het doet eenvoudig wat het moet doen. De gebruikersinterface is goed, en de geanimeerde schaapjes op de taakbalk geven duidelijk aan wanneer FolderClone met een taak bezig is. FolderClone synchroniseert altijd van bronmap naar doelmap. Als een bestand in de bronmap verwijderd wordt, verdwijnt het bij de eerstvolgende synchronisatie ook uit de doelmap. U hebt dus altijd een exacte backupkopie van de geselecteerde bronmap(pen) achter de hand. Score [*****] PP Kopimaster 2.4 Het is lastig een keihard oordeel te vellen over een gratis programma; PP Kopimaster valt in de categorie freeware, en zoals bekend mogen we een gegeven paard niet in de bek kijken. Probleem is echter dat deze software met een eigen soort scripttaaltje werkt, dat soms nogal eigenzinnig is. De gebruiksvriendelijkheid is dan ook beneden peil. Dat is jammer, want de software werkt uiteindelijk wel (min of meer). Het instellen van PP Kopimaster is echter niet eenvoudig en het automatisch uit laten voeren van een synchronisatieproces via de Windows Scheduler en een commandline-optie is al helemaal een crime. Tellen we daarbij op dat we aan het begin van elke synchronisatieopdracht een nietszeggende foutmelding krijgen en het logboek niet werkt, dan houdt het wat ons betreft toch een beetje op. Leuk als kennismaking en misschien iets voor de echte freaks. En uiteraard voor hen die echt geen cent willen uitgeven. Score [*] Conclusie Voor het betrouwbaar synchroniseren van mappen is FolderClone dé aangewezen software, waarmee het dan ook het predikaat PCM's Beste Product verdient. DirSync komt iets minder gebruiksvriendelijk over, maar is wel een stuk goedkoper en wordt daardoor de PCM's Keuze Beste Koop. Backer is ook een goed programma, maar heeft een paar nadeeltjes en schoonheidsfoutjes die we toch wel erg graag weggewerkt zien. Bovendien is de vraagprijs voor het gebodene wel erg hoog. 1-2-3 Synchronize & Backup is aardig voor als u een echte tweerichtingssynchronisatie uit wilt voeren, maar het is zeker geen installeren-en-vergeten-software en valt daardoor buiten de boot. PP Kopimaster is eigenlijk alleen aardig omdat het gratis is, voor de rest is het niet aan te bevelen voor serieuze taken. *** Kader Alles in 1 map Windows XP heeft de Mijn Documenten-map op een onmogelijke plek diep in de Documents and Settings-map op de systeemschijf geplaatst. Ook de berichtenmap van Outlook Express is vrijwel onvindbaar. Dat vinden wij niet zo handig. Ten eerste is het link om belangrijke documenten en e-mail op de systeemschijf te plaatsen; als er daar iets mis gaat wordt het immers een hele toer om nog te redden wat er te redden valt. Het is dus uit oogpunt van zowel veiligheid als beheer verstandig om de map Mijn documenten én de Outlook Express mailmap op een andere partitie of schijf te zetten. Maak daarvoor een nieuwe map aan op een van uw harde schijven (of partities) onder de naam Backup documenten (of iets dergelijks). Maak in deze map vervolgens een submap met de naam OutlookExpressmail. Klik dan op de knop Start en daarna met uw rechter muisknop op Mijn documenten. In het submenu dat u dan ziet klikt u op Eigenschappen. In het venster Eigenschappen voor Mijn documenten klikt u op de knop Verplaatsen, waarna u naar de net aangemaakte map Backup documenten bladert. Klik in beide geopende vensters op OK, en alle documenten worden naar de nieuwe map verplaatst. Let op dat u op Ja of Ja op alles klikt als u gevraagd wordt om bepaalde beveiligde bestanden ook te verplaatsen! Start nadat alle documenten verplaatst zijn Outlook Express op, en klik in het menu Extra op Opties. In het Opties-venster klikt u dan op het tabblad Onderhoud en daarin op de knop Archiefmap. Klik in het nieuw verschenen venster op Wijzigen... en blader naar de eerder gemaakte map OutlookExpressmail in Backup documenten. Klik in alle openstaande vensters op OK, sluit Outlook Express af en start Windows opnieuw. Vanaf nu hebt u al uw belangrijke documenten op een veilige plek staan. ***/kader ***kader Favorieten veiligstellen Internet Explorer heeft een nogal aparte manier voor het opslaan van favorieten: elke favoriet wordt een eigen bestandje, en uiteindelijk ontstaat er na verloop van tijd dus een (ook weer ver verstopte) map met tientallen of honderden minibestandjes. Bovendien blijkt het automatisch synchroniseren of backuppen met een programma als FolderClone steevast in een foutmelding te resulteren, omdat bepaalde bestanden een dusdanig vreemde naam blijken te hebben dat ze niet gekopieerd kunnen worden. Om uw IE-favorieten tóch veilig te stellen moet u handmatig te werk gaan door via het menu Bestand de optie Importeren en exporteren aan te klikken en de bijbehorende wizard te doorlopen. Andere browsers maken voor hun favorieten (bookmarks) meestal gebruik van één enkel bestand voor alle favorieten. Dergelijke bestanden zijn natuurlijk wél eenvoudig automatisch te synchroniseren of te backuppen. ***/kader "

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: