abonneren

Downloaden toch illegaal in Nederland?

De Rechtbank van Den Haag heeft gisteren een vonnis geveld in een zaak die door producenten en importeurs van blanco geluidsdragers aangespannen was tegen Stichting de Thuiskopie en SONT. Eén zin in het 16 pagina's tellende vonnis kan verstrekkende gevolgen hebben voor downloaden in Nederland...Het maken van een privékopie van illegaal materiaal is een illegale handeling,luidt die zin, die onderdeel uitmaakt van een langere passage.*

En dat is nieuw, want op dit moment is het zo dat internetters die bijvoorbeeld via peer-to peerdienstenbieden auteursrechtelijk materiaal kopiëren voor privé-gebruik over het algemeen genomen binnen de marges van het auteursrecht opereren. Dat geldt óók wanneer een privé-kopie wordt gemaakt van een origineel dat illegaal - dat wil zeggen zonder toestemming van auteursrechthebbende - is openbaar gemaakt. Het uploaden van dergelijk materiaal mag niet.

Maar deze rechter oordeelt dus anders en zegt dat ook het downloaden illegaal is. Wat de daadwerkelijke consequenties gaan worden van deze uitspraak is nog niet duidelijk.

Uiteraard is de NVPI, de branchevereniging voor de entertainmentindustrie, bijzonder te spreken over dit oordeel. "Het is de producenten en uitgevers van films en muziek dan ook altijd een doorn in het oog geweest dat Nederland een zo afwijkend standpunt innam bij de interpretatie van de door de Rechtbank beschouwde Europese richtlijn," laat de organisatie weten in een persbericht.

 

Het hele vonnis kunt u hier nalezen.

 

* De complete passage luidt als volgt:

4.4.3. De rechtbank stelt voorop dat het maken van een privé-kopie van illegaal materiaal een illegale handeling is. Deze handeling valt niet onder de werkingssfeer van artikel 16c Aw. In de parlementaire geschiedenis zijn weliswaar aanknopingspunten te vinden voor een andere uitleg, maar de door de minister voorgestane en door de regering onderschreven uitleg, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een privé-kopie van een illegale bron legaal is, is in strijd met de drie-stappen-toets van artikel 5 lid 5 van de Richtlijn.

Geschreven door: Annemarie Korevaar op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie