abonneren

DigiD verscherpt veiligheidseisen

DigiD - u weet wel, uw eigen inlogcode voor steeds meer overheidsinstellingen - heeft met onmiddellijke ingang de beveiliging flink aangescherpt: gebruikers van een DigiD inlogcode mogen alleen nog maar een mobiel telefoonnummer opgeven dat nog niet in de DigiD-administratie voorkomt. Burgers kunnen met een DigiD inlogcode zaken doen met de overheid op internet. Om dienstenmet meer privacygevoelige informatie af te kunnen nemen, is naast het invoeren van een inlogcode (gebruikersnaam met wachtwoord) een transactiecode vereist.
DigiD stuurt deze transactiecode per sms naar het opgegeven mobiele telefoonnummer.

Uit recente cijfers blijkt dat gebruikers steeds vaker een mobiel telefoonnummer opgeven dat al voorkomt in de administratie van DigiD, soms zelfs meer dan vijf maal. Die cijfers duiden erop dat mobiele telefoonnummers, die aan een DigiD inlogcode zijn gekoppeld, worden gedeeld met derden. Dit terwijl een DigiD inlogcode strikt persoonlijk is. Uit veiligheidsoverwegingen heeft DigiD daarom besloten dat het op te geven mobiele telefoonnummer uniek moet zijn. Het is daarom vanaf heden niet meer mogelijk een DigiD inlogcode aan te vragen en een telefoonnummer op te geven dat reeds door iemand anders in gebruik is.

Daarnaast zal DigiD op korte termijn alle mobiele telefoonnummers uit haar administratie te verwijderen die vaker dan één keer voorkomen. DigiD informeert haar gebruikers die het betreft in een brief waarin zij de genomen maatregel toelicht. Deze gebruikers kunnen overigens hun gebruikersnaam met wachtwoord gewoon blijven gebruiken. DigiD raadt haar gebruikers wel aan regelmatig het wachtwoord te wijzigen.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: