BREIN en Usenet portal slepen elkaar voor de rechter

BREIN is begonnen met acties aangaande Usenet dat steeds meer als alternatief voor p2p uitwisseldiensten gebruikt wordt om illegale content te downloaden. Een aantal Usenet portals heeft een sommatie van BREIN ontvangen. Deze portals verwijzen naar specifieke content op Usenet waar het aanbod in de loop der tijd steeds onoverzichtelijker is geworden. Helaas gaat het op de meeste portals structureel over illegale content. Dat is onrechtmatig en als het willens en wetens gebeurt ook een strafbaar feit.

Nederlands grootste Usenet portal FTD heeft na een gesprek met BREIN haar gebruik van zogenaamde NZB-links gestaakt. Dat houdt in dat er niet meer rechtstreeks naar illegale content gelinkt kan worden en het downloaden niet langer automatisch begint. De site gaat echter nog steeds systematisch en structureel over illegale content op Usenet.

De adviseur van FTD noemt de portal nu een forum waar gebruikers elkaar wijzen op content die legaal van Usenet zou zijn te downloaden. Hij heeft er geen boodschap aan dat de content illegaal is geplaatst en dat FTD daar structureel gebruik van maakt. FTD heeft niets te maken met wat haar gebruikers doen, vindt hij.

BREIN is het daar niet mee eens en vindt de handelswijze van FTD onrechtmatig. FTD is zich er volledig van bewust dat haar handelswijze met name om duidelijk illegale content gaat. Dat blijkt onder meer uit de hitparade van meest gedownloadde titels. FTD helpt helpen willens en wetens de verdere verspreiding van illegale content. FTD moet stoppen omdat ze structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale content.

"Uitbaters zoals FTD blijven proberen zich achter hun gebruikers te verschuilen ook al heeft de Nederlandse rechter BREIN al zeven keer gelijk gegeven dat dat verweer niet opgaat", zegt BREIN directeur Tim Kuik.

In anticipatie van het Kort Geding dat door BREIN tegen FTD zal worden aangespannen, heeft FTD nu zelf een dagvaarding aan BREIN uitgebracht om in een bodemprocedure een verklaring voor recht te krijgen dat wat FTD doet legaal is.

"Dat heeft Zoekmp3 destijds ook gedaan", zegt Kuik. In de Zoekmp3 zaak werd BREIN gedagvaard in een bodemprocedure om een verklaring voor recht te krijgen dat de activiteiten van Zoekmp3 legaal waren. In eerste instantie vond de rechtbank te Haarlem dat BREIN de illegale links moest melden. BREIN ging in hoger beroep omdat de site overwegend om illegale content ging. Melden helpt wel bij incidentele onrechmatigheid maar niet bij structurele. In hoger beroep kreeg BREIN gelijk van het Hof Amsterdam dat oordeelde dat de site onrechtmatig en schadeplichtig was omdat zij systematisch en structureel gebruik maakte van de beschikbaarheid van illegale content op het internet. "Hetzelfde geldt voor FTD", aldus Kuik.

"De zaak is duidelijk en de dagvaarding van FTD is een vertragingstaktiek", zegt Kuik. "Dat mag maar wij willen wel eerst een verbod zodat ze niet maar door blijven gaan met hun illegale en schadelijke activiteiten".

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: