abonneren

Bijna eenvijfde overstappers te lang zonder internet

Het aantal consumenten dat bij het overstappen van de ene naar de andere internetprovider langer dan een etmaal zonder internetverbinding zit, is nog altijd ruim drie keer zo hoog als norm die per 1 januari 2009 gaat gelden. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Daarnaast zit ruim de helft van de overstappers bij wie de overstap niet goed verloopt, langer dan drie dagen zonder internet- en in sommige gevallen ook telefoon-aansluiting.

Internetproviders zijn onderling overeengekomen dat vanaf 2009 niet meer dan 5% van de overstappers langer dan 24 uur geen internet heeft. "Er is nog veel werk aan de winkel de komende anderhalve maand. Wij houden in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen", zegt Felix Cohen, directeur van de Consumentenbond. De bond heeft jarenlang aangedrongen op dergelijke afspraken.

Uit het onderzoek blijkt dat er bijna geen verschil is met het aantal consumenten dat problemen ondervindt bij het overstappen tussen twee adsl-aanbieders of tussen overstappers tussen kabel en adsl. Die uitkomst is pikant omdat er vaak van uitgegaan wordt dat de grootste problemen zich voordoen bij overstappen tussen twee adsl-aanbieders.

De Consumentenbond dringt er bij de internetbedrijven op aan om extern onderzoek te laten doen naar het behalen van de norm binnen het eigen bedrijf. Het onderzoek van de bond is gericht op de gehele markt. Er is niet gekeken naar individuele providers.

Het onderzoek is te raadplegen op www.consumentenbond.nl

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: