abonneren

Ask.com laat gebruikers zoekvragen verwijderen

Zoekdienst Ask.com heeft een nieuwe functie aan zijn zoekmachine toegevoegd. Met de nieuwe functie kunnen gebruikers voortaan hun zoekvragen verwijderen. Ask.com wil met de functie de privacy van zijn gebruikers beter beschermen. Wanneer een bezoeker de zoekmachine van Ask.com gebruikt dan ziet hij een nieuwe link genaamd AskEraser. De gebruiker kan deze functie ‘aan' of ‘uit' zetten. Wanneer de functie aan staat dan verwijdert AskEraser alle zoekvragen en gerelateerde informatie die normaalopgeslagen wordt in de ‘cookie' van de gebruiker.
De functie wordt de komende weken uitgerold voor Britse en Amerikaanse gebruikers. De rest van de wereld volgt in de loop van volgend jaar.

Dit is niet de eerste maatregel die Ask.com treft om de privacy van zijn gebruikers beter te beschermen. Eerder dit jaar heeft Ask.com de manier waarop het data bewaart veranderd. Ask.com scheidt na 18 maanden de zoekgeschiedenis van een gebruiker met de informatie waarmee hij geïdentificeerd kan worden.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: