abonneren

49% weet niet (genoeg) over pc-beveiliging

Slechts 51% van de Nederlanders zegt bekend te zijn met de beveiligingsmogelijkheden voor de computer, blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Tiscali. Volgens de ondervraagden zouden vooral internetaanbieders hier informatie over moeten verschaffen. Reden voor de provider om een nieuwe website te lanceren.
Op Veiliginternettendoejezo.nl kan iedereen zien hoe (on)veilig zijn eigen pc is. Ook wordt er advies gegeven.

Uit het onderzoek blijkt dat 94% van de Nederlanders computerbeveiliging belangrijk vindt. Toch is maar 51% van de Nederlanders bekend met de mogelijkheden van computerbeveiliging. Echt goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van internet en veiligheid is niet meer dan 15%. Veiliginternettendoejezo.nl stelt dat elke internetgebruiker nu binnen 5 minuten kan weten hoe zijn eigen pc er aan toe is.

Eerst wordt de persoonlijke situatie in kaart gebracht, waarbij er gevraagd wordt naar het internetgebruik en de ingestelde beveiliging. Vervolgens wordt het risicoprofiel geschetst en ontvangt de tester een persoonlijk advies over hoe veiliger te internetten.

In het onderzoek zijn nog meer zaken aan de orde gekomen. Zo antwoordt op de vraag wat men (nog) niet durft op internet 36% het betalen met creditcard. Verder is er een grote angst voor het verstrekken van persoonlijke gegevens (29%) of het betalen via een machtiging (28%). Wel blijkt dat hoe bekender men is met de mogelijkheden om de computer te beveiligen, hoe meer men durft op het internet. 75% van de mensen die zeer bekend is met beveiliging doet vrijwel alles op internet.

Opvallend is ook dat slechts de helft (55%) van de Nederlanders zegt bekend te zijn met de gevolgen van een geïnfecteerde computer. Een voorbeeld van een gevolg is het besmetten van andere pc's, maar dit beschouwt men niet als het ergste probleem (7%). Het verlies van bestanden (44%) en het gevaar dat persoonlijke gegevens op straat terecht kunnen komen (41%) vindt men het ergste. De belangrijkste reden om de computer te beveiligen is voor de meeste mensen de bescherming tegen virussen (86%), het veilig kunnen internetbankieren (82%) en de bescherming van persoonlijke gegevens (82%).

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags:

Nieuws headlines

Laatste reactie