abonneren

21minuten.nl: We zijn ontevreden over Nederland

De afgelopen 6 weken hebben ruim 170.000 mensen op 21minuten.nl hun mening gegeven over de toekomst van de Nederlandse economie en maatschappij. Nu zijn de uitkomsten van het grootste online opinieonderzoek in Nederland ooit bekend, en die willen we u natuurlijk niet onthouden. In 21minuten.nl werd gevraagd naar actuele thema’s. De hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Niet alleen verwacht 82% van de Nederlanders dat deze wordt beperkt of afgeschaft, ruim

60% ondersteunt deze maatregel voor nieuwe hypotheken. Ook wat betreft het versoepelen van het omstreden ontslagrecht loopt de bevolking vooruit op de politiek: 54% steunt een versoepeling, als de werkgever verplicht wordt zich meer in te spannen voor bij- en omscholing. En mochten politici denken dat Nederland veranderingsmoe is, dan is dat ongegrond: bijna 70% van de bevolking vindt het nodig om Nederland sociaal-economisch verder te hervormen. Men maakt zich nog steeds zorgen over de economische ontwikkeling in de komende jaren, maar wil tegelijkertijd richting een meer solidair Nederland gericht op kwaliteit van leven en bescheidenheid.


Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de meeste Nederlanders niet tevreden zijn met de huidige maatschappij. De bevolking wil in grote meerderheid (90%) een solidaire samenleving waarin bescheidenheid en kwaliteit van bestaan centraal staan. Dingen die nu missen: slechts een zeer kleine minderheid van de bevolking noemt onze maatschappij zoals die nu is solidair (9%), bescheiden (10%) en gericht op kwaliteit vanbestaan (15%). Het is dan ook niet verrassend dat 81% zich redelijk tot zeer veelzorgen maakt over Nederland. De belangrijkste onderwerpen van zorg zijn kosten van levensonderhoud, de gezondheidszorg en criminaliteit.


Ongeveer driekwart van de Nederlanders geeft aan meer of weer te willen werken onder voorwaarden van flexibilisering van werktijden of uitbreiding van de mogelijkheden om thuis te werken. Er is brede steun voor het verhogen van de productiviteit door additionele investeringen in onderwijs en scholing. Ook is 72% bereid loon naar prestatie te accepteren.


78% van de Nederlanders vindt dat de gezondheidszorg beter en vooral ook efficiënter kan, zonder aanbod of kwaliteit in gevaar te brengen. De kortere maar hogere WW-uitkering wordt goed ontvangen, hoewel 57% de druk om uit de WW te komen nog steeds te laag vindt. Om de AOW betaalbaar te houden kiest men nog steeds massaal voor meer uren werken in plaats van later met pensioen of een lagere AOW-uitkering.

Er bestaat groot ongenoegen over de prestaties van regering, overheid en politici. Slechts een kwart van de bevolking ondersteunt het beleid van de huidige regering en slechts 27% vindt dat de regering een duidelijke langetermijnvisie heeft. Ook vindt maar 15% dat de overheid maatregelen op een goede manier uitvoert. Over de relatie tussen burgers en politici is het oordeel nog harder: slechts 6% vindt dat politici een goed contact met de bevolking hebben en voldoende luisteren. Ook is er grote onduidelijkheid over waar politieke partijen voor staan; twee derde geeft aan dit niet te weten.

Het is dan ook niet verrassend dat bijna de helft van de kiezers twijfelt nog over op welke partij zij gaan stemmen bij de komende verkiezingen, en maar een derde van het electoraat is vastbesloten voor dezelfde partij te kiezen als bij de vorige verkiezingen. Een op de vijf Nederlanders zegt zelfs te zullen stemmen op een partij omdat de andere partijen ze simpelweg nóg minder aanspreken. Of de lijsttrekkers nog iets aan deze situatie kunnen doen, is twijfelachtig; slechts 2% van de Nederlanders zegt zijn stem primair te baseren op de lijsttrekker. Liever kijkt men naar de inhoudelijke standpunten van de partijen.

Opvallend is dat de antwoorden van respondenten uit verschillende gemeenten vér uiteen lopen op enkele van de bovenstaande vragen. Voor de 350 gemeenten met meer dan 100 respondenten zijn de mate van geluk, geluk met woonplaats, de belangrijkste zorgen én hun visie op de hypotheekrenteaftrek uitgesplitst. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van 21minuten.nl.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Algemeen

Tags: