Back-up naar nas: Al je bestanden veilig

Back-up naar nas
Ransomware heeft back-up weer volop op de kaart gezet en de nas is met zijn opslagcapaciteit én netwerkaansluiting, een ideale locatie daarvoor. Maar je moet er wel een paar dingen voor regelen.

Door zijn centrale plaats in het thuisnetwerk is de nas bij uitstek geschikt als locatie om back-ups van de apparaten in het thuisnetwerk te bewaren. De nas gebruikt daarbij relatief weinig energie en kan ofwel altijd aan blijven om de back-ups ‘s nachts uit te voeren, of kan via de ingebouwde scheduler op gezette tijden ingeschakeld worden om als opslagapparaat voor de back-ups te dienen.

Er zijn vele mogelijkheden om back-ups te maken en te bewaren op de nas. Steeds meer gebeurt het door de apparaten te synchroniseren met de nas, net zoals cloudservices dat doen. Synology bijvoorbeeld biedt hiervoor de Cloud Station Backup. Log in op de webinterface van de nas en open het Package Center. Klik op Back-up en selecteer Cloud Station Server. Kies voor Installeren. Als het pakket is geïnstalleerd, klik je op Openen. Je ziet nu dat de service is gestart. De Cloud Station Server heeft ook zelf een map gemaakt op de nas waar het de back-ups zal bewaren.

Cloud Station Backup

Nu de map is aangemaakt op de nas, kunnen we de eerste back-up maken. Elke nas-fabrikant levert hiervoor wel een back-upprogramma met de nas mee of biedt deze via download aan. Synology biedt als aanvulling op de Cloud Station Server de Cloud Station Backup, een programma voor Windows, Mac en Linux.

Download en installeer het programma. Start daarna de Cloud Station Backup en typ het ip-adres of de naam van de nas, het gebruikersaccount en wachtwoord. Klik op Volgende en selecteer dan de map of mappen op de pc die je wilt back-uppen naar de nas. Je ziet onderin het scherm ook waar op de nas de back-up bewaard zal worden. Klik dan op Volgende of stel eerst via Back-upregels in welke bestanden je precies wilt back-uppen en of je wilt dat een bestand dat van de pc is verdwenen ook uit de back-up wordt verwijderd.

Dit laatste is voor een back-up niet aan te bevelen, daarom beter de optie Geen bestanden in de externe back-upmap verwijderen wanneer ze al zijn verwijderd in de bronmap, ingeschakeld laten. Bevestig alle keuzes en nadat de verbinding is getest kun je er tot slot voor kiezen de back-up Alleen lezen te maken voor alle andere apparaten. Je zult zien dat nu de back-up begint en deze voortaan alle bestanden in de geselecteerde mappen op de pc netjes zal back-uppen op de nas.

Back-up naar nas

Behalve Synology bieden ook de andere nas-fabrikanten soortgelijke back-upsoftware. QNAP heeft QSync voor synchronisatie van Windows en macOS, en NetBak Replicator voor geplande en geautomatiseerde back-up van Windows, Netgear biedt ReadyCloud voor back-up van Windows en macOS en Asustor heeft zijn eigen Backup Plan-software, maar wel alleen voor Windows.

Time Machine voor macOS

Dat niet alle software beschikbaar is in een versie voor de Mac wordt verzacht door de mogelijkheid met de eigen Time Machine-functie van macOS continu back-ups naar de nas te maken. Hiervoor moet op de nas de Time Machine-functie geactiveerd worden, een mogelijkheid die eigenlijk elke nas wel biedt.

Dit is veelal een standaard service waarvoor geen aparte package geïnstalleerd hoeft te worden. Wel zijn er nadat de service is ingeschakeld aanvullende opties zoals de hoeveelheid ruimte die de Time Machine-back-ups mogen gebruiken en eventueel een mogelijkheid meerdere gebruikers een eigen Time Machine-back-up te laten maken.

Start daarna de Mac en open het Apple-menu, kies Systeemvoorkeuren. Open het onderdeel Time Machine. Klik op Selecteer schijf en daarna de Time Machine-service op de nas. Klik op Gebruik schijf, meer is niet nodig. Zolang de optie Automatische reservekopieën in het eerste Time Machine-venster ingeschakeld blijft, zal de Mac nu alle bestanden in de persoonlijke mappen back-uppen naar de nas en daarbij meerdere versies van de bestanden bijhouden.

Back-up naar nas

Backup van nas zelf

Nu je alle apparaten naar de nas back-upt, is de nas ineens de SPOF (single point of failure) in de back-upstrategie. Weliswaar zorgt raid ervoor dat ook de back-ups beveiligd zijn tegen het falen van een harde schijf, maar raid helpt niet tegen brand of diefstal en dan ben je alsnog alle bestanden kwijt. Daarom is het beter ook de nas te back-uppen. Opnieuw zijn hiervoor meerdere opties beschikbaar. Met Rsync kun je een kopie van een of meer folders op de nas naar een andere nas maken. Behalve een tweede nas, en die mag overal op de wereld staan, heb je eigenlijk niets nodig want ook rsync is standaard aanwezig op elke nas.

Dit keer gebruiken we een QNAP. QNAP heeft alle back-upfuncties verzameld in de Back-upmanager. Open deze en klik op Rsync-server. Schakel dan de optie Sta een remote server toe reservekopieën te maken naar deze server / Sta een Rsync server toe reservekopieën te maken naar deze nas. Stel een Gebruikersnaam en Wachtwoord in en klik op Toepassen. Log nu in op de tweede nas.

Ga opnieuw naar de Back-upmanager en kies dan Remote Replicatie / Rsync. Geef de back-up een naam en klik op Instellingen. Configureer hier het IP-adres van de andere nas, de gebruikersnaam en wachtwoord. Klik dan op Test en controleer of het werkt en hoe snel het is.

Back-up naar nas

Terug in het vorige venster selecteer je nu de lokale map waar de backups in staan en de Bestemmingsmap op de andere nas waar de back-ups bewaard moeten worden. Klik op Toevoegen. Daarna kun je nog de Opties en de Back-upfrequentie instellen. Sluit af met Toepassen om meteen de eerste back-up te maken.

Opnieuw zijn er talloze andere opties. De meeste nas-merken bieden meerdere opties voor back-up naar de cloud; een eigen cloud zoals Synology C2, maar ook clouds van anderen, zowel gratis als betaald. En wil je liever zelf fysieke offsite back-ups van de nas maken, kijk dan eens naar een externe verwisselbare schijf zoals de Tandberg RDX Quickstor.

Geschreven door: Edmond Varwijk op

Category: Workshop, Opslag

Tags: qnap, synology, backup, opslag, mas