Amerikanen hebben nog veel vertrouwen in Google

Waar in Europa het sentiment tegen met name Google langzaam aan het kantelen lijkt - vooral om het feit dat de zoekgigant zo langzamerhand bijna alles van ons weet - zijn de Amerikanen nog vol vertrouwen in het bedrijf. Maar liefst 49% geeft aan Google volledig of veel te vertrouwen.
Eenzelfde percentage scoren ook Microsoft en Apple.

Veel minder vertrouwen heeft men in Facebook (13%) en Twitter (8%). Wat Facebook betreft zegt zelfs 88% deze site hooguit een béétje te vertrouwen. Opvallend is verder dat jongeren (hier gedefinieerd als 18 - 29 jaar) vooral vertrouwen hebben in Google (51%) en Apple (41%). Microsoft scoort bij hen slechts 34%.

Bij de jongeren scoren de sociale media-sites beter dan bij alle ondervraagden samen: 20% zegt Facebook volledig of veel te vertrouwen, terwijl 15% aangeeft hetzelfde bij Twitter te doen.

Geschreven door: Redactie PCM op

Category: Nieuws, Samenleving

Tags: